Danh sách cựu sinh viên

Danh sách C16 xếp theo Nơi Ở

Để tiện cho các bạn nếu có đi đến các nơi có thể dễ dàng tìm số điện thoại của cựu sv C16 ở đó, Thông đăng Danh sách C16 xếp theo các địa phương

Thân mến,
Trần Thông
--------------------------------------------------------

Danh sách C16 cập nhật ngày 04/02/2023

Danh sách cựu sv C16 Đại học TCKT tăng lên nhá nhiều so với trước nhờ các lớp sưu tầm cập nhật cho việc kêu gọi về dự Họp Mặt Toàn Khóa Lần 3  (04/02/2023).

Trần Thông
TM. BLL Cựu SV C16

Danh sách cựu SV C16 Đại học TCKT TP.HCM

Danh sách này được cập nhật ngày 20/05/2021.

Trần Văn Thông

TM.BLL Cựu SV C16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danh sách cựu SV C16 - Đại học TCKT TPHCM

Danh sách này được cập nhật ngày 16/08/2014

Bạn đang ở trang: Trang chủ Danh sách Danh sách cựu sinh viên