Danh sách ban liên lạc

Danh sách BLL mới (04/02/2023)

Tại HM Toàn Khóa Lần 3 (04/02/2023-TpHCM), Ban Liên Lạc C16 đã được bầu ra như sau:

Danh sách Ban Liên Lạc - cập nhật 11/02/2014

Do một số nhân sự thay đổi (chủ yếu là xuất cảnh định cư ở nước ngoài), danh sách BLL được cập nhật lại như sau:

Danh sách Ban Liên Lạc-cập nhật 04/10/12

Danh sách Ban Liên Lạc cựu SV C16 như sau:

Bạn đang ở trang: Trang chủ Danh sách Danh sách ban liên lạc