Nguồn lực

Nguồn Lực C16 - Công ty Kiểm toán DTL

Công ty Kiểm toán DTL là một đơn vị có tiếng trong giới cung cấp dịch vụ tài chính_kế toán_kiểm toán và thuế ở Việt Nam. Công ty được điều hành bởi Tổng Giám Đốc Đặng Xuân Cảnh (cựu SV lớp 01C16).

Xin giới thiệu với các bạn các thông tin về công ty DTL.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu Nguồn Lực C16

Sau hơn 30 năm tốt nghiệp ra trường làm việc trên nhiều lĩnh vực, cựu sinh viên C16 đã vững chân ở nhiều đơn vị trong vai trò quản lý cũng như chuyên viên, đó là những nguồn lực quí giá có thể hổ trợ cho con em cựu SV C16 trong công ăn việc làm cũng như kiến tạo định hướng tương lai cho các cháu, ngoài ra nếu sau này tập thể cựu SV C16 muốn tạo dựng một “sân chơi doanh nghiệp “ cho những ngày về hưu thì đây là những nền móng rất cơ bản.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Hỗ trợ Nguồn lực