Danh sách đóng góp

10 người đóng góp Quỹ C16 cao nhất (đến cuối 2023)

Tổng kết 17 năm (2007-2023), 10 người đóng góp Quỹ C16 cao nhất như trong danh sách bên dưới.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Trần Thông
BLL Cựu SV C16

Danh sách đóng góp Quỹ 17 năm ( 2007-2023)

Thông gửi các bạn số liệu đóng góp Quỹ C16 của từng người trong 17 năm (từ 2007 đến 2023).

Cảm ơn đóng góp nhiệt tình và rộng lòng của các bạn để BLL có điều kiện thực hiện các việc phúc lợi chung cho khóa.

Trần Thông
BLL Cựu SV C16

Danh sách đóng góp Quỹ 16 năm (2007-2022)

Gửi các bạn số liệu Đóng Góp Quỹ 16 năm (2007-2022) của từng người. Các bạn cũng có thể vào Google nhập c16thongtinct.com để xem.

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

Tổng kết đợt đóng góp theo lời kêu gọi của BLL

Chào các bạn,

Chỉ trong 4 ngày sau khi phát lời kêu gọi đóng góp quỹ, BLL đã nhận được hơn 36 triệu đồng, gấp gần 3 lần kế hoạch (14 triệu đồng), vượt xa sự mong đợi!

Danh sách đóng góp tiền tại tiệc Tất Niên mừng xuân Giáp Ngọ 2014

Xin gửi các bạn Danh Sách Đóng Góp Tiền tại Tiệc Tất Niên C16 mừng Xuân Giáp Ngọ (11/01/2014), nhà khách T78, Quận 3, TP.HCM

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Danh sách đóng góp