Báo cáo tài chính

Báo Cáo TC Quỹ C16 năm 2023.

Gửi các bạn Báo Cáo Thu-Chi Quỹ C16 năm 2023

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

Báo Cáo TC Quỹ C16 Năm 2022

Gửi các bạn Báo Cáo Thu-Chi Quỹ C16 năm 2022

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

Quyết Toán Quỹ Tài Trợ Chi Phí HM C16 Lần 3

Nhờ sự đóng góp nhanh chóng và rộng lòng của 39 bạn, một quỹ tài trợ chi phí tổ chức HM C16 Lần 3 khá lớn (76.1 triệu đ) được hình thành, đã có thể thực hiện chi các khoản cần thiết mà vẫn còn thừa 11.5 triệu đ như trong các báo cáo bên dưới.

Cảm ơn các bạn,

Trần Văn Thông
BLL Cựu SV C16

Báo Cáo các khoản chi 16 năm (2007-2022)

Gửi các bạn số liệu CHI 16 năm (2007-2022) của Quỹ C16

Báo Cáo Thu-Chi Quỹ C16 Quý 3.2022

Gửi các bạn báo cáo thu-chi Quỹ C16 Quý 3.2022

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính