Truyện vui

Chuyện vui

Thông sưu tầm được vài chuyện vui xin gửi các bạn đọc chơi thư giãn.

Chuyện vui của các nhà văn miền Bắc

Các nhà văn miền Bắc viết chuyện tiếu lâm khôi hài đọc sướng tai, câu chuyện không biết có thật hay không nhưng lời lẽ sắc ngọt, đểu, thâm, sướng tai là chổ đó!.

Các bạn xem nhé. Bài có vài chi tiết trần trụi, nhưng tụi mình già rồi, ok cho qua, cười vui là chính!

Trần Thông

-----------------------------------------------------------------------------------

Vài chuyện vui trên báo (2)

Gửi các bạn tiếp vài chuyện vui Thông sưu tầm trên báo.

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV c16
-------------------------------------------------

Vài chuyện vui trên báo

Xin gửi vài chuyện vui Thông sưu tầm trên báo, các bạn đọc giải lao chơi nhé

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

-------------------------------------------------------------------------------

Định nghĩa "chồng"

Nhà nữ triết học khẳng định: “Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ “người” này sang “người” khác.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Thư giãn Truyện vui