Truyện vui

Đàn bà - Đàn ông

Khi cùng giới tụ tập:

Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình.

Chuyện trong tiệm sách

 Bà chủ ơi , cho tôi hỏi cuốn "Gia đình hạnh phúc"nằm ở dãy nào?
- Sách thể loại viễn tưởng, nằm ở dãy số 1.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Thư giãn Truyện vui