Đàn bà - Đàn ông

Khi cùng giới tụ tập:

Ðàn bà thường khoe tiền của / Ðàn ông thường khoe tài, tình.

Khi lĩnh lương:

Ðàn bà thường đi siêu thị / Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).

Khi có tiền:

Ðàn bà thường mua mỹ phẩm / Ðàn ông thường mua mỹ nhân.

Khi hai người khác giới gặp riêng:

Ðàn bà thường than thiếu tiền / Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).

Khi đang yêu:

Ðàn bà thường nói nhiều / Ðàn ông thường "hành động" nhiều.

Khi đã thành vợ chồng:

Ðàn bà thường than: "Có chồng như gông đeo cổ" / Ðàn ông thường than:
"Có vợ như nợ vào thân".

 

Trần Thông

(sưu tầm)

05/04/2013

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Thư giãn Truyện vui Đàn bà - Đàn ông