Tư liệu về trường

ĐH Tài chính Kế toán ra đời ngày nào?

Thông sưu tầm được từ FB của một người bạn ĐH Bách Khoa: QĐ 426 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày 14.10.2021 về mạng lưới các trường Đại học, trong đó có nói việc đổi tên Trường ĐH TCKT-Ngân hàng Trung Ương thành trường ĐH tài chính Kế toán

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tư liệu Tư liệu về trường