Thông báo của khóa

Cafe C16 mỗi tháng sáng Thứ Bảy cuối tháng

Thân mời các bạn cựu SV C16 ghé quán Cafe Cổ Đa, ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lý Tự Trọng (Quận 1-TPHCM), mỗi sáng Thứ Bảy cuối tháng.

                      Cà phê bất tận mưa nguồn
               Thân mời quí bạn vui buồn ghé chơi!

Thông (MB: 0903 831362)

 

Bạn đang ở trang: Trang chủ Thông báo Thông báo của khóa