Danh sách thầy cô

Danh sách Thầy Cô-cập nhật 04/10/12

STT Họ và Tên Cựu chức danh Số ĐT Số ĐT di động
1 Thầy Nguyễn Thanh Tuyền GS- TS NGND- Nguyên Hiệu Trưởng Trường ĐH TCKT   0903701776
2 Thầy Nguyễn Văn Tề NGƯT - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tài chính Tổng hợp Trường ĐH TCKT   0919618577
3 Thầy Nguyễn Phương Thanh Nguyên Phó chủ nhiệm - GV Khoa Kế toán ĐH TCKT   0903614220
4 Thầy Phạm Đắc Duyên TS - Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tài chính Tổng hợp Trường ĐH TCKT    
5 Thầy Nguyễn Sơn Trà TS - Nguyên GV Khoa TC Tổng hợp Trường ĐH TCKT   0903780454
6 Thầy Lê Hồng TS - Nguyên Trưởng Bộ môn Kinh tế Kỹ thuật Trường ĐH TCKT 08-38620937  
7 Cô Lê Hạ Nguyên Chủ nhiệm khoa Tại chức; GV Khoa Kế Toán trường ĐH TCKT 08-38620937 0903912107
8 Thầy Lều Kim Ngọc Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại ngữ Trường ĐH TCKT 08-38307963  
9 Cô Lê Thị Toàn Nguyên GV Bộ môn Kinh tế Kỹ thuật Trường ĐH TCKT    
10 Thầy Hoàng Đức   08-35117152 0903701782
11 Thầy Phan Trọng Kỳ NGUT - Nguyên Phó Khoa Kinh tế - Chính trị Trường ĐH TCKT   0958559346 / 01695199173
12 Thầy Nguyễn Như Ninh Nguyên GV Khoa Kinh tế Chính trị Trường ĐH TCKT 08-38241942 0906896904
13 Thầy Tạ Thái Mẫn Nguyên GV Bộ môn Kinh tế Kỹ thuật trường ĐH TCKT 08-38241942  
14 Thầy Nguyễn Văn Trưng Giảng viên Khoa thương mại -Du lịch- Marketing Trường ĐH Kinh tế TP.HCM    
15 Thầy Lê Văn Đức GV KHH 08-38434350  
16 Cô Nguyễn Thị Diễm Châu PGS- TS - NGND- Nguyên Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH TCKT 08-35084940 0903701772
17 Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh CNK KT   0908555674
18 Cô Phạm Thị Hồng Phượng   08-39918238  
19 Cô Dương Thị Bình Minh GS-TS NGUT- Nguyên Chủ Nhiệm Khoa Tài chính Nhà nước Trường ĐH TCKT   0903812069
20 Cô Trương Thị Liên TS - Nguyên Trưởng Phòng Giáo Vụ Trường ĐH TCKT   0903812079
21 Cô Lê Thị Kim Phụng Nguyên Phó Phòng Tổ Chức Cán Bộ trường ĐH TCKT   0913140838
22 Cô Vũ Thị Bích Liên   08-38216624  
         
Bạn đang ở trang: Trang chủ Danh sách Danh sách thầy cô