Tin tức về khóa

Tin C16 trong Tháng 01/2019

Thông gửi các bạn Bản Tin C16 Tháng 01/2019.
Chúc các bạn và gia đình Năm Mới Sức Khỏe_Thịnh Vượng_Vạn Sự Như Ý.
 
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

---------------------------------------------------

Tin C16 trong Tháng 12/2018

Thông xin gửi các bạn Bản Tin C16 tháng 12/2018.

Chúc các bạn và gia đình Năm Mới Nhiều Sức Khỏe-Hạnh Phúc-Tài Lộc.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16

-----------------------------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 11/2018

Thông xin gửi các bạn Bản Tin C16 Tháng 11/2018.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16

------------------------------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 10/2018

Thông xin gởi các bạn Bản Tin C16 Tháng 10/2018.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 09/2018

Thông xin gửi các bạn bản tin C16 Tháng 09/2018.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16

------------------------------------------------------------------

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Tin tức về khóa