Tin tức về khóa

Tin C16 trong tháng 10/2014

Thông xin gửi các bạn Bản Tin C16 tháng 10/2014

Tin C16 trong tháng 09/2014

Xin gửi đến các bạn Bản Tin C16 tháng 09/2014

Phan Thành Hiệp (04C16) đã ra đi

Đầu tuần này Thông điện thoại nói chuyện với cháu Huỳnh Như (con của Hiệp 04C16) thì được cháu cho biết Ba cháu đã mất cách nay khoảng 4 tháng do té ngã cầu thang chấn thương sọ não.

Tin C16 trong tháng 08/2014

Xin gửi đến các bạn bản tin C16 tháng 08/2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 07/2014

01/07/14: Trần Minh Hà (lớp 09) được đề bạt từ Trưởng phòng Kế hoạch lên Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí TP.HCM (Saigon Petro). Xin chúc mừng Hà.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Tin tức về khóa