Tin tức về khóa

Tin C16 trong tháng 12/2014

Xin gửi các bạn Bản Tin C16 Tháng 12/2014.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 11/2014

Xin gửi đến các bạn Bản Tin C16 tháng 11/2014

Tin C16 trong tháng 10/2014

Thông xin gửi các bạn Bản Tin C16 tháng 10/2014

Tin C16 trong tháng 09/2014

Xin gửi đến các bạn Bản Tin C16 tháng 09/2014

Phan Thành Hiệp (04C16) đã ra đi

Đầu tuần này Thông điện thoại nói chuyện với cháu Huỳnh Như (con của Hiệp 04C16) thì được cháu cho biết Ba cháu đã mất cách nay khoảng 4 tháng do té ngã cầu thang chấn thương sọ não.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Tin tức về khóa