Tin tức về khóa

Tin C16 trong tháng 08/2016

Xin gửi các bạn Bản Tin C16 Tháng 8/2016. Tháng này chỉ có một tin về chuyến đi chơi Nha Trang của nhóm bạn trong khóa.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
--------------------------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 07/2016

Xin gửi các bạn Bản Tin C16 tháng 07/2016.

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16
-----------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 06/2016

Xin gửi đến các bạn Bản Tin C16 Tháng 06/2016.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
------------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 05/2016

Xin gửi đến các bạn Bản Tin C16 tháng 05/2016

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
------------------------------------------------------------------

Tin C16 trong tháng 04/2016

Thông xin gửi các bạn Bản Tin C16 Tháng 4/2016

Thân mến,
Trần Thông
BLL Cựu SV C16

------------------------------------------------------

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tin tức Tin tức về khóa