Ai sợ ai?

Thế giới đều sợ đàn bà Mỹ,vì đàn bà Mỹ hễ nói là làm.

Đàn bà Mỹ sợ đàn bà Nhật,vì đàn bà Nhật làm xong mới nói.

Đàn bà Nhật sợ đàn bà Trung Quốc,vì đàn bà Trung Quốc không nói mà làm.

Nhưng đàn bà Trung Quốc lại sợ đàn bà Việt nam, vì đàn bà Việt Nam nói một đàng mà làm một nẻo.

..Nhưng người xưa ta vẫn nói rằng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Bằng chứng : Đàn bà Việt Nam lại sợ ...đàn ông Việt nam , vì đàn ông Việt nam không nói thì không làm, mà khi đã làm thì làm chuyện ...không giống ai, nghĩa là không dám nói!!!   

                                           &&&

Nguyễn Thị Mai  (08C16) Sưu Tầm

Gửi Thông 06.04.2013

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Thư giãn Truyện vui Ai sợ ai?