Định nghĩa "chồng"

Nhà nữ triết học khẳng định: “Chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ “người” này sang “người” khác.

Nhà nữ vật lý học thì nói: “Chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực “vạn vật hấp dẫn", khi xa thì hút, khi gần thì đẩy”.

Cô nhân viên y tế thì cảnh báo: “Chồng là một loại vi khuẩn hay “lờn thuốc”, rất khó trị

Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn: “Chồng là chuyên gia vay nóng, nhưng khả năng chi trả thì không có”

Chị nông dân thì thú nhận: ”Chồng là “lúa giống”, nếu ta không tranh thủ “sạ” hết ở ruộng mình, có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống

                                                                                @@@

Trần Thông
Trích báo Kiến Thức Ngày Nay
Số 892 – Ra ngày 20/05/2015
(Tác giả: Huyền Vi)

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Thư giãn Truyện vui Định nghĩa "chồng"