Nguồn Lực C16 - Công ty Kiểm toán DTL

Công ty Kiểm toán DTL là một đơn vị có tiếng trong giới cung cấp dịch vụ tài chính_kế toán_kiểm toán và thuế ở Việt Nam. Công ty được điều hành bởi Tổng Giám Đốc Đặng Xuân Cảnh (cựu SV lớp 01C16).

Xin giới thiệu với các bạn các thông tin về công ty DTL.

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TỔNG QUÁT

DTL là nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toán kế toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được thành lập vào tháng 7 năm 2001. DTL thành viên của Hệ thống RSM Quốc tế, hiện tại DTL một trong 7 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam theo VACPA.

DTL được thành lập bởi các kiểm toán viên công chứng chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã đang hoạt động trong ngành kiểm toán tư vấn ngay từ những ngày đầu khi những dịch vụ này mới được hình thành tại Việt Nam. Những lợi thế này cho phép DTL tập hợp được nguồn nhân lực hùng hậu thể cung cấp các dịch vụ vừa phù hợp với đặc điểm của Việt Nam vừa theo các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu trên thế giới.

Hiện nay, DTL văn phòng tại TP.Hồ Chí Minh Nội với tổng số nhân viên hơn 236 với 30 người có bằng Kiểm toán viên (CPA) do BTài chính cp.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA DTL:

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính uy tín và chất lương hàng đầu tại Việt Nam

VỊ THẾ CỦA DTL HIỆN NAY:

·         Nhóm thứ I  : Big 4 (PWC/E&Y/KPMG/DELOTTE)

·         Nhóm thứ II : hơn 160 công ty kiểm toán tư nhân

Hiện tại DTL là 1 trong 3 công ty lớn nhất trong nhóm thứ II

CÁC DỊCH VỤ CỦA DTL:

KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT 

 • Kiểm toán theo luật định (bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư)
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản
 • Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
 • Kiểm toán chi phí hoạt động
 • Kiểm toán nội bộ
 • Định giá doanh nghiệp
 • Soát xét thông tin tài chính
 • Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
 • Soát xét việc tuân thủ pháp luật

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
 • Quản lý rủi ro về thuế
 • Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói
 • Hỗ trợ quyết toán thuế
 • Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ
 • Xin ưu đãi thuế
 • Xây dựng cấu trúc thuế
 • Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
 • Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài
 • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế
 • Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế
 • Lập kế hoạch chiến lược về thuế
 • Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán
 • Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế

 DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 • Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị
 • Soát xét báo cáo tài chính
 • Xem xét các phần hành kế toán
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Cung cấp nhân viên kế toán và Kế toán trưởng
 • Tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành
 • Tư vấn hệ thống kế toán
 • Cung cấp dịch vụ lập sổ sách kế toán
 • Cung cấp dịch vụ huấn luyện kế toán tại doanh nghiệp (bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị)
 • Đăng ký chế độ kế toán Việt Nam

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Chuẩn đoán hệ thống dịch vụ CNTT
 • Lựa chọn; quản lý dự án và triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp “ERP” (Epicor|iScala)
 • An toàn dữ liệu và quản lý rủi ro
 • Quản lý và điều hành hệ thống các dịch vụ CNTT
 • Xây dựng chiến lược CNTT
 • Giải pháp phân tích dữ liệu và kết xuất báo cáo quản lý

 CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC

 • Mua bán và sáp nhập
 • Tư vấn quản lý doanh nghiệp
 • Định giá doanh nghiệp
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Dịch vụ quản lý rủi ro
 • Dịch vụ tính lương
 • Dịch vụ tuân thủ về lao động
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Dịch vụ giấy phép
 • Dịch vụ đào tạo

 NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA DTL

BAN GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG TP.HCM

DTL BaDuongThuHa

BÀ DƯƠNG THU HÀ – CHỦ TỊCH HĐTV

Cử nhân Kinh tế
Chuyên ngành Ngân Sách Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: Đ0066/KTV, ngày 18/05/1999 do Bộ Tài Chính Cấp
 • Bà Dương Thu Hà có hơn 40 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ tài chính kế toán, đặc biệt là nghiệp vụ kiểm toán;
 • Bà từng được đào tạo nghiệp vụ quản lý và chuyên môn qua nhiều chương trình, nhiều đợt tập huấn trong và ngoài nước, cụ thể như chương trình Quốc gia được EU tài trợ qua dự án EU-TAPVIET;
 • Hiện Bà Dương Thu Hà là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Kiểm toán DTL (từ 2001 đến nay).
 • Các vị trí đã từng làm:
 • Ba năm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kiểm toán DTL (2001-2003);
 • Mười năm đảm trách nhiệm vụ Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn - AFC Sài Gòn (1991-2001);
 • Mười năm đảm trách nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Kiên Giang kiêm Phụ trách Thu Quốc Doanh và Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Công thương nghiệp (1981-1991);
 • Năm năm đảm trách nhiệm vụ Trưởng Phòng Tài chính Thương nghiệp - Ủy ban Kế hoạch Tỉnh Long An (1976-1980);
 • Cán bộ Sở Tài chính Tp.HCM (1975);
 • Cán bộ Phòng Tài chính Thương nghiệp Ủy Ban Kế hoạch Hà Nội (Nay là Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) từ 1968-1975.

ÔNG ĐẶNG XUÂN CẢNH – TỔNG GIÁM ĐỐC

DTL OngDangXuanCanh

DBA (US)
MBA (Henley, UK)
CPA (Aust)
FVACPA
FVTCA
 • Ông Cảnh là một trong những Kiểm toán viên đầu tiên ở Việt Nam. Ông đã có hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, và trong đó hơn 8 năm giữ cương vị là Phó Giám đốc phụ trách Kiểm toán và Tư vấn Thuế của một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính, sau đó, ông Cảnh được mời về làm Trưởng phòng Tư vấn Thuế cho một tập đoàn kiểm toán hàng đầu thế giới trước khi gia nhập vào Công ty DTL với vị trí Tổng Giám đốc.
 • Ông Cảnh là thành viên của Hội đồng Khoa học Kế toán và Kiểm toán của trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, thành viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên Công chứng Việt Nam (VACPA) đồng thời Ông Cảnh cũng là thành viên Ban Chấp hành Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).
 • Ông Cảnh tham gia tích cực vào công tác giảng dạy kế toán, tài chính của nhiều trường đại học, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Đảm trách công tác tư vấn, huấn luyện cho đội ngũ tài chính kế toán của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang có mặt tại Việt Nam như: Pepsi, Sony, Tiger Beer, CP, Fujitsu; Saigon Tourist, Tổng Công ty Bến Thành, Trường Hải Auto, Sonadezi...

          Thông thạo các lĩnh vực: sản xuất và thương mại, tài chính, kế toán, thuế và chuyên môn quản lý.

 

ÔNG LÊ KHÁNH LÂM – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – THUẾ & TƯ VẤN

DTL OngLeKhanhLam

DBA (US)
MBA (US)
CPA (Aust)
FVACPA
FVTCA
 • Ông Lâm hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Thuế và Tư vấn tại Việt Nam. Ông Lâm từng có trên 12 năm làm việc với cương vị là Trưởng phòng Tư vấn Thuế và Dịch vụ Doanh nghiệp của một tập đoàn kiểm toán hàng đầu trên thế giới (Big4), Ông Lâm đã từng được cử làm việc cho tập đoàn kiểm toán này tại Malaysia và Australia trước khi gia nhập vào đội ngũ quản lý của DTL.
 • Với trên 18 năm kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn đa quốc gia và các tổng công ty lớn trong nước, Ông Lâm chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế và tuân thủ cũng như các dịch vụ tư vấn liên quan đến đầu tư tại Việt Nam.
 • Ông Lâm phụ trách tư vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia trong về cấu trúc đầu tư, chiến lược đầu tư, lập kế hoạch tuân thủ thuế và các quy định về đầu tư trong và ngoài nước, Ông Lâm đại diện cho nhiều công ty khác nhau làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan trong các vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài và chính sách thuế, Ông cũng có mối quan hệ rất tốt với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.
 • Ông Lâm đảm trách công tác tư vấn huấn luyện về thuế và kế toán tài chính cho nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước: The Asia Business Forum (ABF), CCH (Singapore), RHB (Malaysia), VCCI, Young Businesspeople Association, VBL, Kido, Schenker, MOL, BigC, KP Training (ACCA), Smart Train (ACCA), Viện kế toán và Quản trị Doanh nghiệp (IABM), VMI...

 BÀ LỤC THỊ VÂN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

DTL BaLucThiVan

Bachelor of Economics (UEH)
FVACPA
 • Bà Vân hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ Kiểm toán tại Việt Nam.
 • Bà Vân đã có hơn 13 năm là Kiểm toán viên cao cấp trong một công ty kiểm toán lớn hàng đầu của Bộ Tài chính trước khi gia nhập đội ngũ Ban Điều hành DTL. Bà trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, đặt biệt là các tổng công ty, công ty cổ phần, công ty niêm yết chứng khoán. Bà Vân đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo chuyên ngành trong và ngoài nước về các lĩnh vực như luật, tài chính, kế toán và kiểm toán
 • Với 20 năm kinh nghiệm kiểm toán cho hàng trăm doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Bà Vân được chỉ định là quản lý cao cấp các nhóm kiểm toán phục vụ khách hàng

BÀ ĐẶNG THỊ HỒNG LOAN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

DTL BaDangThiHongVan

Bachelor of Economics (UEH)
FVACPA
 • Bà Loan hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ Kiểm toán tại Việt Nam.
 • Bà Loan đã có hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kiểm toán. Bà đã trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực ngành nghề tại Việt Nam, đặc biệt là các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài, các tổng công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Bà Loan đã tham gia vào nhiều khóa đào tạo chuyên ngành trong và ngoài nước về các lĩnh vực như luật, tài chính, kế toán và kiểm toán.

BÀ PHAN THỊ KIM NGÂN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – THUẾ & TƯ VẤN

DTL BaPhanThiKimNgan

MBA (UK)
CPA (Aust)
VTCA Member
 • Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, Bà Ngân từng tham gia tư vấn và tuân thủ liên quan đến đầu tư tại Việt Nam, tư vấn thuế và hiệp định thuế cho các khách hàng thuộc tập đoàn đa quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề.
 • Bà Ngân từng phụ trách các dịch vụ tư vấn công tác nhân sự, tuyển dụng, tư vấn lập kế hoạch thuế, soát xét thuế và tuân thủ lao động phục vụ cho mục đích quản lý rủi ro tuân thủ của các khách hàng, cũng như cho mục đích mua bán sáp nhập của một số doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Bà Ngân hiện là hội viên của Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), tham gia công tác đào tạo nghiệp vụ nội bộ cũng như trình bày tại các khóa cập nhật về luật thuế và lao động cho các khách hàng thường xuyên của RSM DTL.
 • Với mong muốn xây dựng mối quan hệ vững mạnh với khách hàng trên cơ sở thấu hiểu và trợ giúp khách hàng thành công cũng như với những kinh nghiệm thực tiễn đạt được qua nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn, soát xét thuế và nhân sự, Bà Ngân sẽ mang đến các dịch vụ giá trị cộng thêm cho quý khách hàng.

 

BAN GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG HÀ NỘI

ÔNG NGUYỄN THÀNH LÂM – GIÁM ĐỐC VP HÀ NỘI

MC (Aust)
CPA (Aust) (completing) ACCA
FVACPA
 • Với 8 năm làm việc tại Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Ông Lâm có được nhiều nghiệm chuyên môn sâu rộng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán, dịch vụ tư vấn tài chính và đào tạo trước khi gia nhập đội ngũ
 • Ban Điều hành của DTL, Ông Lâm cũng đang hoàn tất khóa học CPA Australia của mình tại Úc.
 • Ông Thành Lâm đã tham gia kiểm toán, tư vấn và cung cấp dịch vụ giải pháp kinh doanh cho một số tổng công ty nhà nước, các tập đoàn đa quốc gia và các dự án quốc tế.
 • Là một người chuyên nghiệp, năng động, Ông Thành Lâm đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của các chuẩn mực kiểm toán tại Việt Nam. Ông là chuyên gia chính trong một dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ để xây dựng các tài liệu tiêu chuẩn kiểm toán phù hợp với tiêu chuẩn kiếm toán mới
 • Ông Thành Lâm đã cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các tập đoàn lớn như Mobiphone, Công ty TNHH Pentax Việt Nam, Pacific Airlines (PA), Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Mai Linh. Ông Thành Lâm đã có kinh nghiệm chuyên sâu trong chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) từ năm 1999 khi ông đã cung cấp dịch vụ kiểm toán cho một tập đoàn lớn tại Việt Nam vay tiền từ Ngân hàng Thế giới. Những công ty được yêu cầu chuẩn bị báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).

ÔNG LÊ DUY TRUNG – PHÓ GIÁM ĐỐC VP HÀ NỘI

DTL OngLeDuyTrung

Bachelor of Economics
FVACPA
 • Ông Trung là Phó Giám đốc Công ty tại Hà Nội, phụ trách Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản của Công ty Kiểm toán DTL. Ông Trung có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán xây dựng cơ bản hoàn thành và tư vấn lập báo cáo quyết toán công trình hoàn thành
 • Trước khi gia nhập DTL, Ông Trung công tác tại Công ty Kiểm toán Việt Nam - VACO từ năm 2001. Ông Trung có kinh nghiệm sâu sắc trong công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, kiểm toán xác định giá trị quyết toán công trình hoàn thành và tư vấn lập Báo cáo quyết toán công trình hoàn thành đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà Nước lớn và các bộ ngành như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện Lực (EVN), Tập đoàn Than (Vinacomin)...
 • Một số khách hàng tiêu biểu mà Ông Trung đã từng trực tiếp cung cấp dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn dự án hoàn thành:
 • Ban quản lý dự án các Công trình điện Miền Nam; Tổng Công ty Điện lực Miền Nam | Miền Trung | Miền Bắc; Công ty Truyền tải Điện 4; Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Sài Gòn (SPT); Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang; Sacomreal; EVNLand Sài Gòn; Các Ban quản lý dự án lưới điện Miền Trung; Ban Quản lý xây dựng các công trình công cộng tại Dung Quất; Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Điện lực Hà Nội; Bộ Văn hóa thông tin; Sân gôn Đại Lải, Chí Linh; Ban quản lý dự án 406,407 thuộc Bộ NN và PTNT…

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU:

 

Thức ăn gia súc

Alltech, CP Livestock, Japfa

Hàng không

IATA, ARIN

Xây dựng, Bất động sản

Aedas, CPG, Dat Xanh, GS, Hyundai Mobis/Rotem, Toda, Turner Towsend, Ben Thanh Real Estate, Thao Dien, Lien Minh, Nova Group. Khahomex

Đào tạo

ACG, Cetana, ILA, VATC, IRM

Thực phẩm, Đồ uống

Chuong Duong, Kinh Do, Krones AG, URC, Vietnam Brewery, Vinamilk, Vissan, Phu Cuong Group, Noble Resources

Đồ gỗ, Nội thất gỗ

Poh Huat Vietnam, Truong Thanh, San Lim, Latitude, RK Resouces

Trò chơi, Giải trí

Megastar, Vinagames

May mặc

Quiksilver, Outlook, Colltex, Saigon Knitwear

Công nghệ cao

Belden CDT, Datalogic, Freewill Solutions, Hewlett Packard, Religare Technova

Xăng dầu, Gas

Falconer, Trainor, Shell, BP, Total

 

Dược phẩm

BASF, Bayer, Sigma Yung Chi, MediCoast Vung Tau, 3/2 Pharmaceutical, 2/9 Pharmaceutical, Domexco Dong Thap,…

Sản phẩm chăm sóc cá nhân

Kimberly Clark, New Toyo

Bán lẻ

Big C, Target

Vận tải, Logistics

Kuehne & Nagel, Mai Linh Taxi, Mitsui O.S.K.Lines, Schenker, Vina Freight, VinaTrans,…

Truyền thông

China Telecom, Orange FT, Saigon Postel

Thuốc

BAT, Khatoco, DongNai Tobacco

Du lịch, Khách sạn

Ben Thanh Tourist, Park Hyatt, Saigon Tourist, FIDI Tour,…

Ô

SYM, Truong Hai Auto


KHÁCH HÀNG CỦA DTL -  CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT:

 

STT

Khách hàng

Lĩnh vực kinh doanh chính

1.

Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải và Thương Mại (VNL)

Vận tải, giao nhận, hàng hải

2.

Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương (VNF)

3.

Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại Thương (VNT)

4.

Công ty Cổ phần Dược thú y Cai Lậy (MKV)

Dược phẩm, y tế

5.

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP)

6.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (DBT)

7.

Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA)

Sản xuất thép

8.

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

9.

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (MHL)

10.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TKC)

Bất động sản

11.

Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam (NVN)

12.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG)

Dịch vụ taxi

13.

Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT)

14.

Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng

Khai thác khoáng sản và vật liệu xây

dựng

15.

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI)

Sản xuất bao bì

16.

Công ty Cổ phần gạch ngói Kiên Giang (KBT)

Sản xuất gạch, ngói

17.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA)

Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng

18.

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC)

Dịch vụ tổng hợp

19.

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH)

Mua bán, chế biến nông, lậm, thủy,

hải sản

20.

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN)

Sản xuất sơn

21.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (LHC)

Đầu tư, xây dựng thủy lợi

 

LIÊN HỆ:

WEBSITE:                                            http://www.rsm.com.vn
VĂN PHÒNG TP.HCM:                     140 Nguyễn Văn Thủ -Phường Đa Kao – Quận 1
VĂN PHÒNG HÀ NỘI:                      Suite 203 – D5C Building – Trần Thái Tông – Quận Cầu Giấy
 

STT

DỊCH VỤ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

01

Kiểm toán và Soát xét

Đặng Xuân Cảnh

0908 313 468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

Tư vấn Thuế

Lê Khánh Lâm

0903 841 497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03

Kế toán

Lê Khánh Lâm

0903 841 497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04

Tư Vấn Công nghệ Thông tin

Lê Khánh Lâm

0903 841 497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05

Tư vấn Khác

Phan Thị Kim Ngân

0989 984 540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


STT

DỊCH VỤ

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

01

Kiểm toán và Soát xét

Đặng Xuân Cảnh

0908 313 468

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02

Tư vấn Thuế

Lê Khánh Lâm

0903 841 497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03

Kế toán

Lê Khánh Lâm

0903 841 497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

04

Tư Vấn Công nghệ Thông tin

Lê Khánh Lâm

0903 841 497

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

05

Tư vấn Khác

Phan Thị Kim Ngân

0989 984 540

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Hỗ trợ Nguồn lực Nguồn Lực C16 - Công ty Kiểm toán DTL