Giới thiệu Nguồn Lực C16

Sau hơn 30 năm tốt nghiệp ra trường làm việc trên nhiều lĩnh vực, cựu sinh viên C16 đã vững chân ở nhiều đơn vị trong vai trò quản lý cũng như chuyên viên, đó là những nguồn lực quí giá có thể hổ trợ cho con em cựu SV C16 trong công ăn việc làm cũng như kiến tạo định hướng tương lai cho các cháu, ngoài ra nếu sau này tập thể cựu SV C16 muốn tạo dựng một “sân chơi doanh nghiệp “ cho những ngày về hưu thì đây là những nền móng rất cơ bản.

Trong chuyên mục “Nguồn Lực” này của trang Web C16, Ban Liên Lạc sẽ lần lượt giới thiệu các đơn vị mà cựu SV C16 đang làm việc để bạn bè khắp nơi được biết, cổ động cho các đơn vị này ngày một “ăn nên làm ra”, và ngược lại, các đơn vị này cũng sẽ là nơi chuyển tải các ý định tốt đẹp cho khóa mình như đã nói trên.

Thân mến,

Trần Văn Thông

Trưởng Ban Điều Hành

Ban Liên Lạc Cựu SV C16 Đại học TCKT TP.HCM

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NGUỒN LỰC C16

STT

ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

CỰU SV C16

NGÀY G.THIỆU

01

Công ty kiểm toán DTL

Lầu 5-Saigon Building-140 Nguyễn Văn Thủ-Q1-TP.HCM

Đăng Xuân Cảnh (lớp 01)- Tổng Giám Đốc

31/12/2014

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Hỗ trợ Nguồn lực Giới thiệu Nguồn Lực C16