Đường Nguyễn Huệ qua ảnh xưa

Xin gửi quí bạn bài sưu tầm về lịch sử đường Nguyễn Huệ, con đường lớn và đẹp của Sài Gòn, TP.HCM
Trần Thông
BLL C16 ĐH.TCKT TPHCM
-----------------------------------------------------------

(LHVV) - Hng năm, c mi dp Tết đến, đường Nguyn Hu - mt trong nhng con đường đp nht ca Sài Gòn, nm tri dài t trước tr s y ban Nhân dân thành ph đến Bến Bch Đng, vi nhiu tòa nhà cao tng và nhng trung tâm thương mi mua bán sm ut, biến thành mt đường hoa rc r, thu hút rt nhiu khách viếng thăm, và tr thành mt đa ch quen thuc cho nhng v khách du xuân.

Nếu làm mt cuc vin du v quá kh, chúng ta s khám phá được rt nhiu điu thú v và bt ng trong lch s hình thành con đường này.

Nguyen Hue 01

Khi thy đường Nguyn Hu là 1 con kênh dn vào thành Gia Đnh (còn gi Thành Bát Quái 1790-1835). Người Pháp gi là Kênh Grand, người Vit gi là Kênh Ch Vi.

Nguyen Hue 02

Dc b kênh là mt con đường được người Pháp đt tên là đường Charner (đường bên phi trong nh), hay mt tên gi khác là đường Qung Đông (Rue de Canton), bi đa s người Hoa làm ngh buôn bán đây đu là người Qung Đông. Phía đi din b kênh là đường Rigault de Genouilly.

Nguyen Hue 03

nh này chp cui Kênh Ch Vi, chúng ta có th thy có 1 cây cu đ ni hai b kênh, xa xa là Bến Nhà Rng.

Bên phía đường Canton chúng ta có th thy mt ngôi ch. Ch đã hình thành t trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn, nm cnh bến sông gn thành Gia Đnh (by gi là thành Quy, còn gi là thành Bát Quái). Bến này dùng đ cho hành khách vãng lai và quân nhân vào thành, vì vy mi có tên gi là Bến Thành, và khu ch cũng có tên gi là ch Bến Thành.

Nguyen Hue 05

Vào năm 1887, người Pháp cho lp con kênh và sát nhp hai con đường hai b li làm mt thành đi l Charner. Dân bn x gi nôm là đường Kinh Lp. Trong nh chúng ta thy cha ông đang tri nha cho con đường mi hết sc cc nhc bng phương tin th công.

Nguyen Hue 07

Ch Bến Thành cũ, hướng nhìn ra đường Kinh Lp - Charner.

Nguyen Hue 08

Phía trước mt ch Bến Thành cũ nhìn ra đường Kinh Lp - Charner. Có th đoán nh này được chp khong năm 1909-1914, vì phía xa ta đã thy tòa nhà Dinh Xã Tây - nay là UBND TPHCM. năm 1914 ch không còn năm v trí này.

Nguyen Hue 09

Con đường bên hông ch Bến Thành cũ, nay là đường Ngô Đc Kế (?). Ch được di v v trí hin nay vào năm 1914. V trí ch cũ nay là tòa nhà Bitexco và kho bc.

Ít ai ng rng v trí tháp đng h trước cao c Sunwah trên đường Nguyn Hu ngày nay tng là pháp trường ca người Pháp.

Nguyen Hue 10

Đi l Charner - Kinh Lp nhìn v hướng sông Sài Gòn, tòa nhà ta thy bên phi ngày nay vn còn, đó chính là thương xá Tax.

Nguyen Hue 11

Công viên nh rt đp trước dinh Xã Tây (nay là UBND TPHCM), vn còn tn ti đến ngày nay.

Nguyen Hue 12

Mt hướng nhìn khác ca Đi l Charner v phía Dinh Xã Tây. Tiếc là công viên nh trong hình ngày nay đã không còn na.

Nguyen Hue 13

Vào thp niên 50, Đi L Charner - Nguyn Hu là mt trong nhng con đường đp nht ca Hòn Ngc Vin Đông - Sài Gòn. Trên không nh chúng ta có th thy đàng xa là hai tháp chuông ca nhà th Đc Bà.

 Nguyen Hue 14

Trước năm 1975, trong chế đ cũ, đi l Nguyn Hu tht sm ut và đy màu sc.

Tri qua hơn 200 năm hình thành và phát trin, đi l Nguyn Hu đã biến đi tng bước theo thi cuc và cho đến ngày nay nó vn là con đường đp bc nht ca Sài Gòn hoa l.

                                                        &&&

Bài của Khắc Huy (trên Internet)
Trần Thông sưu tầm
01.08.2015

 

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sưu tầm Khác Đường Nguyễn Huệ qua ảnh xưa