Sử dụng hàm Sum(Offset)

Bạn đã bao giờ so sánh Thực Hiện với Kế Họach của một số tháng trong năm chưa? Chắc là có, nhất là những ai hay làm công tác phân tích so sánh.

Thông thường bạn hay dùng hàm Sum để cộng số liệu của các tháng Thực Hiện, xong cộng số liệu của các tháng Kế Họach, sau đó so sánh.

Thao tác này rất mất thời gian, dễ sai vì chọn nhầm ô, và khá mệt vì phải di chuyển qua lại giữa các bảng tính.

Hàm SUM(OFFSET) sẽ giúp giải quyết việc này rất nhanh chóng, chính xác, và tiện lợi. Khi cần so sánh bao nhiêu tháng , bạn chỉ cần đánh số tháng vào ô chọn, các số liệu tự động thay đổi ngay.

Ví dụ:

Có 2 bảng kế hoạch và thực hiện kinh doanh từng tháng như sau:

Kế hoạch kinh doanh 2009

                                          Tháng 01          Tháng 02          Tháng 03          Tháng 04          Tháng 05

Doanh Thu                           100.000            120.000            115.000            122.000             98.000
Chi Phí                                  75.000              68.000               77.000             82.000             72.000
Lợi Nhuận                             25.000              52.000               38.000             40.000             26.000

Thực hiện kinh doanh 2009

Doanh Thu                             98.000            100.000             120.000           110.000             90.000
Chi Phí                                  77.000              79.000               68.000             82.000             72.000
Lợi Nhuận                             21.000              30.000               52.000             28.000             18.000

 

Muốn so sánh 3 tháng Thực Hiện với 3 tháng Kế Hoạch chỉ cần đánh số 3 vào ô đã định sẵn, kết quả sẽ tự động xuất hiện, như sau:

                                        Kế hoạch                     Thực hiện                 So sánh

Doanh Thu                        335.000                       318.000                  (17.000)
Chi Phí                              220.000                       215.000                    (5.000)
Lợi Nhuận                         115.000                       103.000                  (12.000)
 
Nếu muốn so sánh 4 tháng thì chỉ cần thay số 3 thành số 4, rất nhanh chóng và đơn giản!

 

Muốn sản xuất báo cáo nhanh kiều này chỉ cần cài hàm Sum(Offset) vào chổ các ô Doanh thu / Chi phí / Lợi nhuận trong bảng So sánh kinh doanh.

Cấu trúc của hàm SUM(OFFSET) là:

= SUM(OFFSET(ô đầu tiên của bảng tính muốn cộng,0,0,1,ô sẽ đánh số tháng vào))

Chúc các bạn sử dụng hàm Sum (offset) thành công.

Trần Thông
Ban Liên Lạc Cựu SV C16
06/10/2012

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Nghiệp vụ Tin học Sử dụng hàm Sum(Offset)