Dịch bài Thơ "Xuân Tứ" của Lý Bạch

Bài thơ "Xuân Tứ" nổi tiếng của Lý Bạch (đời Đường-Trung Hoa) đã được nhiều người dịch ra tiếng Việt, trong đó có thi sĩ Tản Đà. Nay Thông thử mạo muội dịch hầu các bạn xem sao nhé.

XUÂN TỨ

Yên thảo như bích ti

Tần tang đê lục chi

Đương quân hòai qui nhật

Thị thiếp đọan trường thì

Xuân phong bất tương thức

Hà sự nhập la vi

                (LÝ BẠCH )

Ý  XUÂN

Cỏ non xanh biếc vùng Yên

Cành dâu xanh ngã ở bên đất Tần

Lòng em đau đớn muôn phần

Phải chăng là lúc phu quân nhớ nhà

Gió xuân quen biết chi mà

Cớ chi lọt bức màn là tới ai

             ( TẢN ĐÀ dịch)

Ý  XUÂN

Cỏ Yên biêng biếc về đâu?

Dâu Tần xanh ngã một màu mênh mông

Nhớ nhà chàng mãi ngóng trông

Em đây tan nát cõi lòng ngổn ngang

Gió xuân ai biết tâm can?

Dám vào ve vuốt màn loan vắng người!

( Trần Thông - cựu sinh viên C16

Đại học Tài chính Kế toán TPHCM- dịch 27/09/2013)

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sáng tác Thơ Dịch bài Thơ "Xuân Tứ" của Lý Bạch