Tư liệu khác

10 trận đánh và chiến dịch lịch sử Việt Nam

10 TRẬN ĐÁNH, CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tỉnh Quảng Nam trong lịch sử mở cõi

Kể từ đầu thế kỷ XV (1403) các khu vực Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa (tức Quảng Nam đến Phú Yên) đã chính thức thuộc vào quyền lực Nhà nước Đại Việt, từ lãnh vực hành chính công quyền đến phương diện công pháp quốc tế.

Ông già Ba Tri

Thỉnh thoảng thường nghe người ta nói "Ông già Ba Tri" nhưng có lẽ chúng ta chưa rõ chi tiết về nhân vật này. Mời các bạn đọc bài sưu tầm này để biết ông già đó là ai.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tư liệu Tư liệu khác