Dịch bài thơ "Xuân nhật Tây hồ ký" của Âu Dương Tu

Hai câu " Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa" khá phổ biến trong giới văn chương, vốn được trích từ bài "Xuân nhật Tây hồ ký" của Âu Dương Tu (1007-1072), một nhà thơ đời Tống bên Trung Quốc.

Nguyên văn như sau:

     Xuân nhật Tây hồ ký

    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu

    Thoại bất đầu cơ bán cú đa

    Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu

    Năng ức thiên nhai vạn lý nhân

            ***

xin tạm dịch ra tiếng Việt hầu các bạn như sau:

    Ngày xuân ghi chép ở hồ Tây

    Rượu bên tri kỷ nghìn ly thiếu

    Nói chẳng hợp không quá nửa câu.

    Trên hồ nâng cốc biết nhau

    Nhớ người muôn dặm dãi dầu quan san.

 

Lâu nay Thông cứ nhớ câu nhì là "thoại đối vô duyên bán cú đa", nhưng nhờ nói chuyện với bạn Đặng Công Triết (04C16) mới biết câu đó không đúng, phải là" thoại bất đầu cơ bán cú đa" mới chính xác. Cảm ơn bạn Triết nhiều.

 

[ Trần Thông – Cựu SV C16 Đại học Tài chính Kế toán TPHCM dịch

07/12/2013 ]

 

 

 

 

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sáng tác Thơ Dịch bài thơ "Xuân nhật Tây hồ ký" của Âu Dương Tu