Dịch bài thơ "Xuân nhật túy khởi ngôn chí" của Lý Bạch

Lý Bạch đời Đường có bài thơ hay, nêu lên cái chí "quên đi giấc mộng to của cuộc đời". Thi sĩ Tản Đà đã dịch bài thơ ấy hồi năm 1937 trên báo Ngày Nay số 91, nay Thông cũng thử dịch khác đi một chút gửi các bạn xem cho vui mấy ngày xuân.

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XUÂN NHẬT TÚY KHỞI NGÔN CHÍ

Xử thế nhược đại mộng

Hồ vi lao kỳ sinh

Sở dĩ chung nhật túy

Đồi nhiên ngọa tiền doanh

                   ( LÝ BẠCH - 701 – 762)

NGÀY XUÂN SAY RƯỢU DẬY NÓI CHÍ MÌNH

Ở đời như giấc chiêm bao

Cái thân còn đó lao đao làm gì

Cho nên suốt buổi say lì

Nằm lăn trước cột biết gì có ta

                   ( TẢN ĐÀ  - 26/12/1937 )

RƯỢU VÀO HỨNG CHÍ NGÀY XUÂN

Cuộc đời như giấc chiêm bao

Lao đao thêm mệt, tổn hao sức mình

Chi bằng đệ tử lưu linh

Nằm lăn giữa trướng phỉ tình càn khôn

                   ( Trần Thông

                   Mùng 5 Tết Ất Mùi

                   23/02/2015)

 

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sáng tác Thơ Dịch bài thơ "Xuân nhật túy khởi ngôn chí" của Lý Bạch