Văn

Người gác ghi

Los Angeles
9/9/12.

Kính thầy cùng bạn,

Năm 2007 lúc về thăm quê - ngồi nhậu với với một người bạn thời tiểu học dưới chân cầu Bình Triệu, chợt nghe tiếng còi tàu mà nhớ lại một kỷ niệm nhỏ thời ĐHTC, kể cho bạn ấy nghe.

Bạn đang ở trang: Trang chủ Sáng tác Văn