Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2009

Xin gửi đến các bạn Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 trong năm 2009.

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỒN NĂM TRƯỚC MANG QUA 01.01.2009 11,247,865
     
THU TRONG NĂM 2009 26,301,488
  +) Thu đóng góp quỹ từ các cựu SV 25,905,000
  +) Thu lãi ngân hàng và lãi sổ tiết kiệm 396,488
     
CHI TRONG NĂM 2009 (24,635,500)
  -) Chi thăm Tết 0
  -) Chi họp mặt (7,500,000)
  -) Chi thăm bệnh (5,000,000)
  -) Chi viếng tang (3,740,000)
  -) Chi học bổng & quà tặng các con của cựu SV (5,000,000)
  -) Chi hỗ trợ các gia đình khó khăn 0
  -) Chi hành chánh linh tinh (3,395,500)
     
TỒN HIỆN NAY 31.12.2009 12,913,853

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2009