Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2010

Thông xin gửi đến các bạn Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 trong năm 2010

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỒN NĂM TRƯỚC MANG QUA 01.01.2010 12,913,853
     
THU TRONG NĂM 2010 53,379,200
  +) Thu đóng góp quỹ từ các cựu SV 51,282,000
  +) Thu lãi ngân hàng và lãi sổ tiết kiệm 2,097,200
     
CHI TRONG NĂM 2010 (23,454,000)
  -) Chi thăm Tết (3,000,000)
  -) Chi họp mặt (6,710,000)
  -) Chi thăm bệnh (287,000)
  -) Chi viếng tang (3,300,000)
  -) Chi học bổng & quà tặng các con của cựu SV (7,000,000)
  -) Chi hành chánh linh tinh (3,157,000)
     
TỒN HIỆN NAY 31.12.2010 42,839,053

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2010