Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2011

Xin gửi đến các bạn Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 trong năm 2011

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỒN NĂM TRƯỚC MANG QUA 01.01.2011 42,839,053
THU TRONG NĂM 2011 45,322,120
+) Thu đóng góp quỹ từ các cựu SV 39,911,000
+) Thu lãi ngân hàng và lãi sổ tiết kiệm 5,411,120
CHI TRONG NĂM 2011 (37,423,500)
-) Chi thăm Tết (3,500,000)
-) Chi họp mặt (6,550,000)
-) Chi thăm bệnh 0
-) Chi viếng tang (5,300,000)
-) Chi học bổng & quà tặng các con của cựu SV (12,500,000)
-) Chi hỗ trợ các gia đình khó khăn (5,500,000)
-) Chi hành chánh linh tinh (4,073,500)
TỒN HIỆN NAY 31.12.2011 50,737,673

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2011