Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2012

Xin gửi đến các bạn Báo Cáo Tài Chính Quỹ C16 trong năm 2012.

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỒN NĂM TRƯỚC MANG QUA 01.01.2012 50,737,673
THU TRONG NĂM 2012 25,060,820
+) Thu đóng góp quỹ từ các cựu SV 19,442,501
+) Thu lãi ngân hàng và lãi sổ tiết kiệm 5,618,319
 
CHI TRONG NĂM 2012 (35,905,000)
-) Chi thăm Tết (5,380,000)
-) Chi họp mặt (9,270,000)
-) Chi thăm bệnh (1,500,000)
-) Chi viếng tang (4,000,000)
-) Chi học bổng & quà tặng các con của cựu SV (7,500,000)
-) Chi hành chánh linh tinh        (8,255,000)
TỒN HIỆN NAY 31.12.2012 39,893,493

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2012