Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2013

Xin gửi đến các bạn Báo Cáo Thu-Chi Tài Chính Quỹ C16 trong năm 2013.

Thân mến,

Trần Thông

BLL Cựu SV C16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỒN NĂM TRƯỚC MANG QUA 01.01.2013 39,893,493
 
THU TRONG NĂM 2013 42,612,079
+) Thu đóng góp quỹ từ các cựu SV 40,400,000
+) Thu lãi ngân hàng và lãi sổ tiết kiệm 2,212,079
 
CHI TRONG NĂM 2013 (44,414,000)
-) Chi thăm Tết (6,430,000)
-) Chi họp mặt (5,120,000)
-) Chi thăm bệnh (1,800,000)
-) Chi viếng tang (3,500,000)
-) Chi học bổng & quà tặng các con của cựu SV (24,000,000)
-) Chi hành chánh linh tinh (3,564,000)
 
TỒN 31/12/2013 38,091,572
Tài khỏan 20,038,236
Sổ Tiết Kiệm 20,721,833
Tiền Mặt (2,668,497)
Cộng          38,091,572

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2013