Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2014

Xin gửi các bạn Báo Cáo Thu-Chi Quỹ C16 năm 2014

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
-----------------------------------------------------------------
Nội dung               Số tiền
   
Tồn 31/12/2013 mang sang 38,091,572
Thu đóng góp quỹ từ các cựu sv C16 110,100,000
   - B.N.Khánh (08C16) đóng góp quỹ (2tr) và tặng gđ Thanh lớp 08-Long An (3 tr) 5,000,000
   - H.P.Quang (10C16) đóng góp quỹ bằng CK - 13/01 2,000,000
   - B.N.Khánh (08C16) nộp tiền trúng đấu giá bức tranh "Trường Tôi" - 14/01
40,000,000
   - Chi tiền tranh đấu giá (phục chế tranh 1.5 tr đ + làm tranh 5.0 tr đ ) -02/01
(6,500,000)
   - Thu đóng góp quỹ tại tiệc Tất Niên mừng xuân Giáp Ngọ - 11/01 (xem danh sách riêng) 18,500,000
   - Kim Chi (nhân viên nhà bếp 279NTP)đóng góp quỹ bằng TM : 100 USD - 11/01 2,100,000
   - S.V.Minh (04C16) đóng góp quỹ bằng CK - 06/02 500,000
   - V.M.Cường (02C16) đóng góp quỹ bằng CK - 10/02 10,500,000
   - Đ.T.Minh Loan (12C16) đóng góp quỹ bằng TM - 21/02 500,000
   - D.X.Phát (12C16) đóng góp quỹ bằng TM - 21/02 500,000
   - P.N.Tuyết (04C16) đóng góp quỹ bằng TM - 09/03 1,000,000
   - T.V.Thông (05C16) đóng góp quỹ bằng CK - 01/04 500,000
   - T.D.Thiết (04C16) đóng góp quỹ bằng CK - 11/04 1,000,000
   - D.L.Hoa (03C16) đóng góp quỹ bằng TM - 27/04 1,000,000
   - N.B.Lánh (12C16) đóng góp quỹ bằng TM - 14/06 5,000,000
   - Đ.X.Cảnh (01C16) đóng góp quỹ bằng TM - 27/06 500,000
   - Đ.Q.Còn (01C16) đóng góp quỹ bằng TM - 12/07 500,000
   - N.T.Trúc (07C16) đóng góp quỹ bằng TM - 14/08 500,000
   - N.H.Tuấn (03C16) đóng góp quỹ bằng CK - 21/08 500,000
   - N.N.Sanh (04C16) đóng góp bằng CK - 12/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - S.V.Minh (04C16) đóng góp bằng CK - 12/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 500,000
   - L.M.Trang (11C16) đóng góp bằng CK - 12/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - L.T.N.Khoa (04C16) đóng góp bằng CK - 25/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 500,000
   - T.V.Thông (05C16) đóng góp bằng CK - 29/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - T.D.Thiết (04C16) đóng góp bằng CK - 29/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 2,500,000
   - P.H.Huyên (01C16) đóng góp bằng CK - 29/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - T.T.Khoắn (12C16) đóng góp bằng CK - 30/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - T.Q.Lộc (05C16) đóng góp bằng CK - 30/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 500,000
   - N.K.Hiếu (11C16) đóng góp bằng CK - 30/09 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 500,000
   - D.X.Phát (lớp 12) và Đ.T.M.Loan (lớp 10) đóng góp quỹ 1,000,000
   - B.N.Khánh (08C16) đóng góp bằng CK - 01/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - N.T.Huệ (07C16) đóng góp bằng CK - 02/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - N.H.Tuấn (03C16) đóng góp bằng CK - 02/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 300,000
   - P.Thái (06C16) đóng góp bằng CK - 03/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - N.H.Tiến (07C16) đóng góp bằng CK - 05/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - N.H.Tiến (07C16) đóng góp quỹ bằng TM - 05/10 500,000
   - N.T.T.Hương (04C16) đóng góp bằng CK - 06/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - L.H.T.Mai (01C16) đóng góp bằng CK - 07/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 500,000
   - P.V.A.Đào (10C16) đóng góp quỹ bằng TM - 08/10 500,000
   - H.T.N.Anh (01C16) đóng góp bằng TM - 17/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - Đ.C.Triết (04C16) đóng góp bằng CK - 18/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - P.N.Tuyết (04C16) đóng góp bằng CK - 18/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 1,000,000
   - C.N.Nhỏ (02C16) đóng góp bằng CK - 18/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 400,000
   - N.V.Mười (10C16) đóng góp bằng CK - 18/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 400,000
   - T.M.Hà (09C16) đóng góp bằng CK - 18/10 - Giúp cháu Như, con của Hiệp (lớp 04) 400,000
   - N.V.Chu (06C16) đóng góp quỹ bằng TM - 25/10 500,000
   - Đ.X.Cảnh (01C16) đóng góp quỹ bằng TM - 25/10 500,000
   - L.T.N.Khoa (04C16) đóng góp quỹ bằng CK - 27/10 500,000
   - T.V.Thong (05C16) đóng góp quỹ bằng CK - 27/10 500,000
   - H.P.Quang (10C16) đóng góp quỹ bằng CK - 19/11 2,000,000
   - H.B.Khôi (08C16) đóng góp quỹ bằng TM - 15/12 1,000,000
   
Thu tiền lãi ngân hàng và sổ tiết kiệm 1,338,945
   - Quí I/2014 35,131
   - Quí II/2014 5,571
   - Quí III/2014 1,284,730
   - Quí IV/2014 13,513
   
Chi thăm tết (10,000,000)
   - Thăm gia đình Huỳnh Đức Trọng (02C16), tết Giáp Ngọ - 25/01 (1,000,000)
   - Quà Tết tặng Mẹ của N.C.Tổng (lớp 08) ở Quy Nhơn dịp Tết Quý Tỵ - 26/01/14 (2,000,000)
   - Quà Tết tặng gia đình H.N.Thanh (lớp 08) ở Long An dịp Tết Quý Tỵ - 23/01/14 (1,000,000)
   - Quà Tết tặng gia đình P.T.Hiệp (lớp 04) ở TP.HCM - 24/01/14 (1,000,000)
   - Quà Tết tặng gia đình H.N.Sáng (lớp 04) ở TPHCM - 25/01/14 (1,000,000)
   - Quà Tết Khánh (08) tặng gia đình H.N.Thanh (lớp 08) ở Long An - 23/01/14 (3,000,000)
   
Chi họp mặt (20,831,000)
   - Tiệc Tất Niên mừng xuân Giáp Ngọ-Chi linh tinh (băng-rôn / taxi / rượu khai tiệc) (650,000)
   - Tiệc Tất Niên mừng xuân Giáp Ngọ-Chi quà tặng Thầy Cô (3,940,000)
   - Tiệc Tất Niên mừng xuân Giáp Ngọ-Chi quà tặng May Mắn và Đóng Góp Đặc Biệt (3,960,000)
   - Tiệc Tất Niên mừng xuân Giáp Ngọ-Chi cho phần tiền tiệc cao hơn so với số thu (3,481,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 05/10/14 - Tiền thưởng 9 cháu thi đậu
(4,500,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 05/10/14 - Hoa và nước suối (300,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 05/10/14 - Quà tặng Thầy Tề (1,000,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐH-CĐ 05/10/14 - Ăn trưa cho các cháu (1,000,000)
   - Bức tranh tặng Thầy Kỳ nhân ngày Nhà Giáo VN - 30/11/2014 (2,000,000)
   
Chi thăm bệnh (2,500,000)
   - Quà Tết tặng gia đình L.V.Dũng (lớp 05) ở Long Xuyên - 24/01/14 (1,000,000)
   - Thăm P.Đ.Huấn (lớp 07) bệnh nằm tại nhà (Q5-TPHCM)- 05/08/2014 (500,000)
   - Thăm N.T.Châu (lớp 08) bệnh nằm tại nhà (Sa Đéc-Đồng Tháp)- 10/08/2014 (500,000)
   - Thăm L.V.Dũng (lớp 05) bệnh nằm tại BV Tim Mạch An Giang - 26/12/2014 (500,000)
   
Chi viếng tang (8,000,000)
   - Mẹ N.N.Em (Lớp 03) - 17/02/14 (500,000)
   - Ba V.H.Anh (Lớp 02) - 28/03/14 (500,000)
   - Ba P.V.A. Đào (Lớp 10) - 04/04/14 (500,000)
   - Mẹ Chồng L.T.N.Khoa (Lớp 04) - 26/04/14 (500,000)
   - Thượng Văn Trí (Lớp 03) - 13/06/14 (1,500,000)
   - Ba T.H.Khánh (Lớp 05) - 12/07/14 (500,000)
   - Ba N.N.Tâm (Lớp 03) - 20/07/14 (500,000)
   - Phạm Đăng Huấn (Lớp 07) - 17/08/14 (500,000)
   - Ba P.T.Huệ (Lớp 08) - 31/08/14 (500,000)
   - Bác Phan Do Bân - 18/09/14 (500,000)
   - Mẹ vợ Phạm Thái (Lớp 06) - 22/09/14 (500,000)
   - Mẹ C.N.Nhỏ (Lớp 02) - 08/10/14 (500,000)
   - Mẹ N.T.Hoàng (Lớp 03) - 12/11/14 (500,000)
   - Mẹ Thầy Chương (GV.Kế toán XDCB) - 21/11/14 (500,000)
   
Chi học bổng và quà tặng các con cựu SV (37,000,000)
   - Học bổng 2014 tặng cháu Như (con của Hiệp -lớp 04) ở TP.HCM - 05/10/14 (7,500,000)
   - Học bổng 2013 tặng cháu Anh (con của Sáng -lớp 04) ở TP.HCM - 05/10/14 (2,500,000)
   - Học bổng 2014 tặng cháu Phúc (con của K.H.Nhân -lớp 08) ở TP.HCM - 05/10/14 (5,000,000)
   - Học bổng 2014 tặng cháu Hải Anh (con của Luk L. Hải -lớp 11) ở TP.HCM - 05/10/14 (2,500,000)
   - Học bổng 3 năm học do 23 bạn C16 đóng góp tặng cháu Như (con của Hiệp lớp 04) (19,500,000)
   
Chi hỗ trợ các gia đình khó khăn 0
Chi hành chánh linh tinh (4,370,779)
   - In thiệp chúc Tết Giáp Ngọ - 01/01/2014 (1,760,000)
   - Cước phí bưu điện gửi thiệp chúc Tết Quý Tỵ - 05/01/2014 (609,000)
   - Làm Thư Mời dự tiệc Tất Niên Mừng Xuân Giáp Ngọ - 11/01/14 (87,000)
   - Cước phí bưu điện gửi tiền tặng Tết Quý Tỵ đến L.V.Dũng - Long Xuyên - 24/01/14 (22,000)
   - Làm tròn số sổ quỹ tiền mặt - 28/02/14 (279)
   - Văn phòng phẩm (lưu trữ chứng từ Thu-Chi) - 08/04/14 (154,500)
   - Phí sử dụng website 1 năm (24/09/14-24/09/15) - 08/09/14 (1,188,000)
   - Phí giữ tên miền website 2 năm (12/12/14-12/12/16) - 18/12/14 (550,000)
   
SỐ DƯ 31.12.2014 67,828,738
   
Tài khỏan 8,090,238
Sổ Tiết Kiệm 82,000,000
Tiền Mặt (22,261,500)
Cộng 67,828,738
                         -  
Đóng góp quỹ C16 bằng chuyển khỏan xin gửi về tài khoản của khóa:
- Tài khỏan số :       32803539
- Chủ tài khỏan :   Trần Văn Thông
- Ngân hàng   :       ACB TP.HCM
                           Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2014