Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2016

Thông xin gửi các bạn Báo Cáo Thu-Chi Tài Chính năm 2016

Thân mến,

Trần Thông
BLL Cựu SV C16
-----------------------------------------------------------------
BÁO CÁO THU-CHI QUỸ C16 NĂM 2016 TẠI THỜI ĐIỂM  31/Dec/2016
                VNDong
Nội dung              Số tiền
Tồn 31/12/2015 mang sang 51,022,158
Thu đóng góp quỹ từ các cựu sv C16 44,323,000
   - Đ.Q.Còn (lớp 01-Tây Ninh) đóng góp quỹ bằng TM - 03/01/16 500,000
   - T.T.Khoắn (lớp 12-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng CK - 05/01/16 500,000
   - N.N.Tâm (lớp 03-Nha Trang) đóng góp quỹ bằng TM - 05/01/16 1,000,000
   - P.H.Huyên (lớp 01-Long Xuyên) đóng góp quỹ bằng TM - 06/01/16 500,000
   - P.T.Ngọc (lớp 01-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 06/01/16 500,000
   - V.M.Cường (lớp 02-Đà nẵng) đóng góp quỹ bằng CK - 06/01/16 500,000
   - L.L.Hằng (lớp 10-Nha Trang) đóng góp quỹ bằng CK - 01/02/2016 1,000,000
   - T.T.Phong (lớp 01-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 500,000
   - N.N.Sanh (lớp 04-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 500,000
   - H.T.N.Anh (lớp 01-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 500,000
   - L.T.N.Khoa (lớp 04-Bình Dương) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 500,000
   - P.N.Tuyết (lớp 04-Hóc Môn) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 1,000,000
   - N.T.T.Hương (lớp 04-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 1,000,000
   - L.H.T.Mai (lớp 01-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 500,000
   - B.N.Khánh (lớp 08-Cà Mau) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 1,000,000
   - S.V.Minh (lớp 04-Vũng Tàu) đóng góp quỹ bằng TM - 31/01/16 500,000
   - N.T.Châu (lớp 08- Sa Đéc) đóng góp quỹ bằng TM - 24/02/16 500,000
   - C.V.Năm (lớp 06-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 26/03/16 1,000,000
   - L.T.M.Liên (lớp 07-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 26/03/16 500,000
   - N.T.Huệ (lớp 07-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 28/04/16 683,000
   - T.T.Hạnh Nhơn (lớp 04-Đồng Nai) đóng góp quỹ bằng CK - 11/05/16 1,000,000
   - N.N.Sanh (lớp 04-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 15/05/16 1,000,000
   - H.T.Lâm (lớp 09-Phú Yên) đóng góp quỹ bằng TM - 28/05/16 500,000
   - C.S.Tú (lớp 06-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 05/06/16 500,000
   - 9 bạn giúp cháu Như (con của Hiệp lớp 04-Sài Gòn) kiến tập cuối khóa-03/07/16 4,500,000
   - H.T.Ngọc Anh (lớp 01-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng CK - 08/07/16 5,000,000
   - L.M.Trang (lớp 11-Đồng Nai) đóng góp quỹ bằng TM - 10/07/16 500,000
   - C.N.Kính (lớp 10-Mỹ) đóng góp quỹ bằng CK -   11/07/16 2,250,000
   - L.N.Lan (lớp 05-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng CK - 15/07/16 1,500,000
   - T.T.T.Nguyên (lớp 11-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 28/07/16 500,000
   - L.L.Hằng (lớp 10-Nha Trang) đóng góp quỹ bằng TM - 28/08/16 1,000,000
   - L.M.Trang (lớp 11-Đồng Nai) đóng góp quỹ bằng TM - 12/09/16 1,320,000
   - P.H.Huyên (lớp 01-An Giang) đóng góp quỹ bằng TM - 20/09/16 570,000
   - H.T.N.Anh (lớp 01-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 20/09/16 570,000
   - T.V.Thông (lớp 05-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 22/10/16 1,000,000
   - C.V.Năm (lớp 06-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 22/10/16 1,000,000
   - N.H.Thế (lớp 02-Mỹ Tho) đóng góp quỹ bằng TM - 22/10/16 1,000,000
   - Đ.M.Sen (lớp 11-Bỉ) giúp L.V.Dũng (lớp 05-L.Xuyên) bằng TM - 26/10/16 2,400,000
   - N.N.Khánh (lớp 10-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 03/11/16 530,000
   - N.T.T.Hương (lớp 04-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng CK - 10/11/16 1,000,000
   - N.H.Tuấn (lớp 03-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng CK - 16/12/16 500,000
   - D.T.Nhân (lớp 09-Sài Gòn) đóng góp quỹ bằng TM - 20/12/16 3,000,000
   
Thu tiền lãi ngân hàng và sổ tiết kiệm 1,704,583
   - Quí I/2014 2,532
   - Quí II/2014 1,687,042
   - Quí III/2014 11,028
   - Quí IV/2014 3,981
 
Chi thăm tết (11,280,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình L.V.Dũng (lớp 05-Long Xuyên) - 15/01/16 (1,000,000)
   - Quà Tết tặng gia đình T.V.Trí (lớp 03-Quảng Ngãi) - 20/01/16 (320,000)
   - Quà Tết tặng gia đình L.N.Hải (lớp 03-Đức Hòa) - 20/01/16 (320,000)
   - Quà Tết tặng gia đình H.N.Thanh (lớp 03-Long An) - 20/01/16 (320,000)
   - Quà Tết tặng gia đình H.V.Hoài (lớp 01-Sóc Trăng) - 20/01/16 (320,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình P.T.Hiệp (lớp 04) ở TP.HCM - 23/01/16 (1,500,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình H.N.Sáng (lớp 04) ở TPHCM - 23/01/16 (1,500,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình L.L.Hải (lớp 11) ở TPHCM - 31/01/16 (1,500,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình K.H.Nhân (lớp 08) ở TPHCM - 23/01/16 (1,000,000)
   - Tiền Tết tặng gia đình L.Q.Trung (lớp 07) ở Cao lãnh - 23/01/16 (1,500,000)
   - Tiền Tết tặng Mẹ của N.C.Tổng (lớp 08) ở Quy Nhơn - 04/02/16 (2,000,000)
 
Chi họp mặt (7,420,000)
   - Tất niên mừng xuân Bính Thân-Máy chiếu & băng-rôn - 31/01 (800,000)
   - Tất niên mừng xuân Bính Thân-Quà tặng người đóng góp tốt nhất 2015 - 31/01 (320,000)
   - Lẵng hoa mừng Họp Mặt C14 nhân 40 năm nhập trường - 30/07 (1,000,000)
   - Lẵng hoa mừng HM Cựu SV Khoa TC nhân 40 năm Đại học Kinh tế - 08/10 (1,000,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐHCĐ - Hoa và nước suối - 22/10 (300,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐHCĐ - Tiền mừng 2 cháu - 22/10 (2,000,000)
   - HM mừng các cháu thi đậu ĐHCĐ - Ăn trưa cho các cháu - 22/10 (1,000,000)
   - Lẵng hoa mừng Họp Mặt Lần Thứ 4 của C22 - 06/11 (1,000,000)
   
Chi thăm bệnh (1,000,000)
   - Thăm L.V.Dũng (lớp 05) bệnh nằm tại nhà-Long Xuyên-AG-04/09/2016 (1,000,000)
 
Chi viếng tang (8,000,000)
   - Ba của Lê Dũng (Lớp 12-Tây Ninh) - 03/01/2016 (500,000)
   - Ba vợ của C.N.Nhỏ (Lớp 02-Sài Gòn) - 05/01/2016 (500,000)
   - Ba của N.H.Thế (Lớp 02-Mỹ Tho) - 06/01/2016 (500,000)
   - Mẹ của B.T.Thi (Lớp 10-Khánh Hòa) - 05/02/2016 (500,000)
   - Ba của L.K.Định (Lớp 06-Sa Đéc) - 24/02/2016 (500,000)
   - Mẹ vợ của V.M.Cường (Lớp 02-Đà Nẵng) - 25/02/2016 (500,000)
   - Ba của L.N.Lan (Lớp 05-An Giang) - 27/03/2016 (500,000)
   - Ba của B.N.Khánh (Lớp 08-Cà Mau) - 27/03/2016 (500,000)
   - Ba vợ của N.T.Hoàng (Lớp 05-TpHCM) - 02/06/2016 (500,000)
   - Mẹ chồng của H.T.Ngọc Anh (Lớp 01-TpHCM) - 02/07/2016 (500,000)
   - Mẹ của Đ.T.Phượng (Lớp 05-TpHCM) - 28/07/2016 (500,000)
   - Mẹ của Lê Dũng (Lớp 12-Tây Ninh) - 05/09/2016 (500,000)
   - Ba chồng của P.N.Tuyết (Lớp 04-Hóc Môn) - 10/09/2016 (500,000)
   - Lê Văn Phi (Lớp 01-Vĩnh Long) - 03/10/2016 (1,000,000)
   - Mẹ của Trần Thị Thu Hằng (Lớp 08-TpHCM) - 08/11/2016 (500,000)
   
Chi học bổng và quà tặng các con cựu SV (15,500,000)
   - Tạm chi cho cháu Như (Con của Hiệp), sẽ thu lại từ sổ tiết kiệm tháng 10/2016 (6,500,000)
   - Thu lại số tiền từ sổ tiết kiệm của cháu Như (Con của Hiệp) - 22/10/16 6,500,000
   - Học bổng 2016 tặng cháu Như (con của Hiệp -lớp 04) ở TP.HCM - 22/10/16 (7,500,000)
   - Học bổng 2016 tặng cháu Phúc (con của K.H.Nhân -lớp 08) ở TP.HCM - 22/10/16 (5,000,000)
   - Học bổng 2016 tặng cháu Hải Anh (con của Luk L. Hải -lớp 11) ở TP.HCM - 22/10/16 (3,000,000)
 
Chi hỗ trợ các gia đình khó khăn (6,900,000)
   - 9 bạn tặng cháu Như (con của Hiệp -lớp 04) ở TP.HCM đi kiến tập- 03/07/16 (4,500,000)
   - ĐM.Sen (lớp 11-Bỉ) tặng L.V.Dũng (lớp 05-Long Xuyên) - 22/11/16 (2,400,000)
 
   
Chi hành chánh (5,633,100)
   - In thiệp chúc Tết Bính Thân - 09/01/2016 (1,936,000)
   - Cước phí bưu điện gửi thiệp chúc Tết Bính Thân - 19/01/2016 (1,048,500)
   - Làm tròn số - 30/04/2016 (600)
   - Phí duy trì hosting của website 1 năm (24/09/16-24/09/17) - 13/09/16 (1,584,000)
   - Phí giữ tên miền website 3 năm (12/12/16-11/12/19) - 30/11/16 (924,000)
   - Văn phòng phẩm - bìa hồ sơ đựng chứng từ thu chi và hộp mực dấu - 31/12/16 (140,000)
 
SỐ DƯ 41,316,641
Tài khỏan 5,399,141
Sổ Tiết Kiệm 25,000,000
Tiền Mặt 10,917,500
Cộng 41,316,641
Đóng góp quỹ C16 bằng chuyển khỏan xin gửi về tài khoản của khóa:
- Tài khỏan số :       32803539
- Chủ tài khỏan :   Trần Văn Thông
- Ngân hàng   :       ACB TP.HCM
                           Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận!

Bạn đang ở trang: Trang chủ Tài chính Báo cáo tài chính Báo Cáo Thu Chi Tài Chính Quỹ C16 năm 2016